[seo-breadcrumbs]

DECIZIE: Reguli Consolidate pentru Importul Produselor Agricole din Ucraina în România


Într-o mișcare recentă, Guvernul României a definit și aprobat un cadru detaliat de reguli pentru importul produselor agricole din Ucraina.
Astfel, grâul, porumbul, rapița și floarea-soarelui vor fi importate exclusiv pe baza unei licente speciale de punere pe piață, destinata unor categorii specifice de operatori economici români, precum producția de uleiuri, morărit, preparate pentru hrană animală sau creșterea animalelor.

Această decizie vine în contextul în care, până pe 15 septembrie 2023, importurile de astfel de produse originare din Ucraina au fost interzise în mai multe țări europene, inclusiv România. Cu toate acestea, Comisia Europeană nu a prelungit această interdicție după această dată. Drept urmare, state ca Polonia, Slovacia și Ungaria au decis să impună propriile regulamente naționale în acest sens. Paralel, Ucraina a implementat un mecanism riguros de verificare și autorizare a exporturilor către aceste țări europene.

Acum, România a adoptat o poziție similară, introducând propriul sistem de verificare și autorizare pentru importul de produse agricole din Ucraina. Acesta se aliniază recomandărilor Comisiei Europene, care a sugerat și ca Bulgaria să pună în practică un sistem analog.

Procesul de import al produselor agricole din Ucraina în România:
● Licenta de import: Produsele agricole precum grâu, porumb, rapiță și floarea-soarelui pot fi aduse din Ucraina doar cu o licentaa speciala. Aceasta licenta se obține pentru fiecare operațiune de import și este responsabilitatea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale să-l elibereze.
● Operatorii economici: Doar anumiți operatori economici, cu sediul și activitatea în România, pot face aceste importuri. Aceștia trebuie să opereze în domenii precum producția de uleiuri, morărit, preparate pentru hrană animală sau creșterea animalelor.
● Cererea de import: Pentru a putea face un import, operatorii economici trebuie să înainteze o cerere în scris la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, solicitând licenta de punere pe piață.
● Verificările pre-import: Procesul implică diverse etape de verificare, de la evaluarea stocurilor existente la analiza capacităților de producție și a efectivelor de animale.
● Probele de produse: Înainte de a fi importate, produsele sunt supuse unui control riguros, care include furnizarea unei mostre la Autoritatea Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Aceasta confirmă respectarea tuturor normelor sanitar-veterinare.
● Eliberarea certificatului de conformitate: După analiza probei, este eliberat un certificat de conformitate care atestă siguranța și conformitatea produselor.
● Comisia de evaluare: O comisie specializată, formată din reprezentanți ai diferitelor autorități, se asigură că toate normele sunt respectate înainte de a permite importul.
● Sancțiuni: Nerespectarea acestor reguli poate atrage sancțiuni drastice, de la amenzi până la pedepse cu închisoarea, cu posibilitatea suspendării dreptului de a solicita ulterioare autorizații de import.

Deși s-a avut în vedere inițial și integrarea Republicii Moldova în acest context, faptul ca si acest stat implementeaza un mecanism similar in relatia cu Ucraina nu a facut necesar acest lucru.