[seo-breadcrumbs]

PROMOTIE SA CASTIGI CU TONA!


Pana pe 31 decembrie 2020, la fiecare tona de faina Regina achizitionata, veti primi inapoi 50 lei la finalul promotiei!


Regina este făina perfectă pentru cozonaci aurii şi crescuţi ca-n poveste. Este o faina obtinuta din grau de calitate foarte buna, atent selectionat si ideala pentru un cozonac pufos si cu volum mare.

Regina se preteaza perfect atat pentru retetele traditionale de cozonac, cu costuri mici de fabricatie, cat si ca baza pentru premixuri (folosirea acestei faini speciale garanteaza constanta calitatii produsului finit)

REGULAMENT PROMOTIE

Campania este adresata clientilor industriali, clientilor HORECA si distribuitorilor Sapte Spice S.A. ce au contracte active si nu inregistreaza restante la plata la momentul acordarii premiului.

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
Organizatorul campaniei de promovare : SAPTE SPICE S.A. cu sediul in Rm. Valcea, Str. Timis, Nr. 22, Jud. Valcea avand cod de inregistrare fiscala RO2537907, Nr. Inreg la registrul Comertului J38/96/1991, legal reprezentata prin Dna. Dana Iorga in calitate de Director General Executiv

Campania de crestere a vanzarilor se va derula conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, dar nu înainte de a anunţa pe cei interesati cu minim _10 zile _inainte .

SECŢIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE
Campania de promovare se desfăşoară în perioada: 01.10.2020 – 31.12.2020

SECŢIUNEA 3. PRODUSE PARTICIPANTE
Participa la aceasta campanie, exclusiv produsele urmatoare: PS00537 FAINA REGINA SAC 25KG, PS00592 FAINA REGINA SAC H40KG

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania este adresata clientilor industriali,clientilor HORECA si distribuitorilor existenti sau viitori si are drept scop exclusiv promovarea pe piete existente sau noi in vederea cresterii cifrei de afaceri. Prin participarea la aceasta campanie, participantii accepta integral si liber consimtit prevederile acestui regulament.

SECŢIUNEA 5. MODUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI
Pentru fiecare tona de produs cumparata in perioada promotiei, se va acorda suma de 50 lei, sub forma de discount off-invoice, la prima factura de achizitie a oricarui produs 7S de dupa data de 10 ian 2021.

SECŢIUNEA 6. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR
Participarea la aceasta promotie implica acceptarea de catre participanti: clienti industriali existenti sau viitori clienti industriali ai SAPTE SPICE S.A. a prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 7. LITIGII
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la campania promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă, sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

SECŢIUNEA 8. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE
Campania promoţională va putea fi întreruptă doar prin decizia organizatorului, anuntata cu minim 10 zile inainte de a produce efecte. Incetarea campaniei nu produce efecte asupra obligatiilor scadente ale participantilor.
Notă: Forţa Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului contract şi care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existenţă a cazului de Forţă Majoră.. In situatiile avute in vedere la capitolul 8, Organizatorul nu mai are nici o obligatie catre Participantul parte in litigiu, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Participarea la această campanie promoţională implică obligativitatea respectării tuturor prevederilor prezentului Regulament.

Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit participantilor, oricând pe perioada Campaniei La sediul SAPTE SPICE S.A. sau poate fi solicitat la adresa de mail: saptespice@saptespice.ro
Prezentul Regulament a fost intocmit azi 16.09.2019

ORGANIZATOR SAPTE SPICE S.A. Prin Dana Iorga Director general executiv

Pentru detalii suplimentare si comenzi, va rugam sa contactati echipa de vanzari a morii SAPTE SPICE de care sunteti arondati.