[seo-breadcrumbs]

PROMOTIE CASTIGA CU FIECARE COMANDA!


Pentru fiecare tona de faina Ducesa cumparata in perioada oct - dec 2020, se va acorda un discount off-invoice, la prima factura de dupa data de 10.01.21:

- Pentru comenzi cumulate < 10 tone, se acorda 10 lei/tona cumparata
 - Pentru comenzi cumulate intre 10 tone si 20 tone, se acorda 20 lei/tona
- Pentru comenzi cumulate mai mari de 20 tone, se acorda 30 lei/tona


Faina Ducesa este o făină versatilă, care se adapteaza usor întregii game de produse de patiserie;
Cu ajutorul ei, se obțin produse cu miez bine hidratat și structură fină
Realizarea produsului la parametri superiori este garantată, datorită calității făinii, aceasta fiind net superioară față de făina 650;
Posibilitatea unui termen de valabilitate de minim 3 zile pentru produsele ambalate; Raport bun calitate–pret


REGULAMENTUL CAMPANIEI Castiga cu fiecare comanda! - Ducesa – oct 2020

 Campania este adresata urmatoarelor categorii de clienti, conform clasificarii interne SAPTE SPICE: clienti industriali, en-gros, clienti HORECA si distribuitori ai SAPTE SPICE S.A., ce au contracte active si nu inregistreaza restante la plata la momentul acordarii premiului.

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Organizatorul campaniei de promovare : SAPTE SPICE S.A. cu sediul in Rm. Valcea, Str. Timis, Nr. 22, Jud. Valcea avand cod de inregistrare fiscala RO2537907, Nr. Inreg la registrul Comertului J38/96/1991, legal reprezentata prin Dna. Dana Iorga in calitate de Director General Executiv

Campania de crestere a vanzarilor se va derula conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, dar nu înainte de a anunţa pe cei interesati cu minim _10 zile _inainte .

SECŢIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania de promovare se desfăşoară în perioada: 01.10.2020 – 31.12.2020

SECŢIUNEA 3. PRODUSE PARTICIPANTE

Participa la aceasta campanie, exclusiv produsele urmatoare: PS00517 FAINA DUCESA SAC 25KG, PS00518 FAINA DUCESA SAC 40KG, PS00519 FAINA DUCESA SAC N 40KG, PS 00515 FAINA DUCESA PG 5KG

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campanie este adresata clientilor industriali,clientilor HORECA si distribuitorilor existenti sau viitori si are drept scop exclusiv promovarea pe piete existente sau noi in vederea cresterii cifrei de afaceri. Prin participarea la aceasta campanie, participantii accepta integral si liber consimtit prevederile acestui regulament.


SECŢIUNEA 5. MODUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI

Pentru fiecare tona de produs cumparata in perioada promotiei, se vor acorda urmatoarele sume, sub forma de discount off-invoice, la prima factura de achizitie a oricarui produs 7S de dupa data de 10 ian 2021:
- Pentru comenzi cumulate mai mici de 10 tone, se acorda 10 lei/tona
- Pentru comenzi cumulate intre 10 tone si 20 tone, se acorda 20 lei/tona
- Pentru comenzi cumulate mai mari de 20 tone, se acorda 30 lei/tona


SECŢIUNEA 6. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

Participarea la aceasta promotie implica acceptarea de catre participanti: clienti industriali existenti sau viitori clienti industriali ai SAPTE SPICE S.A. a prezentului Regulament.


SECŢIUNEA 7. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la campania promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă, sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.


SECŢIUNEA 8. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania promoţională va putea fi întreruptă doar prin decizia organizatorului, anuntata cu minim 10 zile inainte de a produce efecte. Incetarea campaniei nu produce efecte asupra obligatiilor scadente ale participantilor.
Notă: Forţa Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului contract şi care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existenţă a cazului de Forţă Majoră. In situatiile avute in vedere la capitolul 8, Organizatorul nu mai are nici o obligatie catre Participantul parte in litigiu, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Participarea la această campanie promoţională implică obligativitatea respectării tuturor prevederilor prezentului Regulament.

Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit participantilor, oricând pe perioada Campaniei la sediul SAPTE SPICE S.A. sau poate fi solicitat la adresa de mail: saptespice@saptespice.ro

Prezentul Regulament a fost intocmit azi 06 octombrie 2020.

ORGANIZATOR SAPTE SPICE S.A. Prin Dana Iorga Director general executivPe langa faina Ducesa, gama de top a SAPTE SPICE mai include:

  • Nobila – Cea mai fina si rafinata faina, pentru specialitati de cofetarie si patiserie

  • Regina – faina perfecta, pentru cozonaci auii si crescuti ca-n poveste

  • Principesa – faina nobila, rafinata si iscusita, pentru paini foarte albe, fine si crescute

  • Domniţa – făina experta in merdenele, placinte dobrogene si alte foietaje traditionale

  • Contesa- făina din grau superior destinata realizarii foietajelor fragede, fine, cu structura inalta

Pentru detalii suplimentare si comenzi, va rugam sa contactati echipa de vanzari a morii SAPTE SPICE de care sunteti arondati.